Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ODO - Odbytové družstvo obilnín Trnava je odbytovou organizáciou poľnohospodárskych prvovýrobcov. Bolo založené začiatkom roka 2006 na ustanovujúcej členskej schôdzi. Členovia odbytovej organizácie predávajú prostredníctvom ODO stanovený objem produkcie pšenice, jačmeňa a kukurice.

 

Odbytová organizácia má vypracované stanovy a stanovené spoločné pravidlá na výrobu, kvalitu produktov, predaj produkcie do spracovateľských podnikov a poskytovanie informácií o výrobe, zbere a množstve produktov, ktoré sú k dispozícii.

 

Medzi silné stránky spoločnosti patrí:

• vysokoprodukčné pôdy, vhodné prírodné a klimatické podmienky nášho okresu dávajú predpoklady pre intenzívny rozvoj obilnín a olejnín

• vysoká kvalita obilnín,olejnín a vysoký stupeň ich kontroly

• vysoká kvalifikačná úroveň členov a zamestnancov

• silné zázemie poľnohospodárskej výroby

• zvýšený rast záujmu o odbytové organizácie výrobcov, ktorí prispievajú k zlepšeniu konkurencieschopnosti na vidieku

• farmárska produkcia je koncentrovaná vo veľkých subjektoch, ktoré sú zodpovedné za vedenie konkurencieschopnejšieho farmárskeho systému.